امروز برابر است با:23 September, 2021

ارزیابی اورژانس های تروما

ارزیابی اورژانس های تروما در حوادث مختلف شامل ارزیابیصحنه و ارزیابی مصدومان است. این پروسه باید توسط تکنسین های اورژانس، مدت ها قبل از رسیدن به صحنه حادثهو با دریافت اطالعات اولیه در مورد صحنه حادثه و مصدومان ازدیسپتچ شروع شود. بعد از رسیدن به صحنه حادثه، این ارزیابیباید با گرفتن اطالعات از خود مصدومان، شاهدان حادثه و یا ازسایر واحد های امدادی ادامه یابد.به طور شاخص، در ارزیابی اورژانس های تروما، تکنسین هایاورژانس پیش بیمارستانی به محض رسیدن به صحنه حادثه، بادو اولویت روبرو هستند که عبارتند اند از :

دانلود فایل ارزیابی اورژانس های تروما و مکانیسم تروما

اشتراک گذاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *