امروز برابر است با:27 September, 2022

با تشکر از آقای فاتح رحمانی کارشناس فوریت زنجان که جواب سوالات را آماده نمودند

آزمون آنلاین PHTM

شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.
شما باید متن درج کنید.

نفرات برتر: مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی

بیشترین از 25 امتیاز
Pos. نام وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود
×
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام