با تشکر از آقای فاتح رحمانی کارشناس فوریت زنجان که جواب سوالات را آماده نمودند

آزمون آنلاین PHTM

شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.
شما باید متن درج کنید.

نفرات برتر: مدیریت تروما در شرایط پیش بیمارستانی

بیشترین از 25 امتیاز
Pos. نام وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود
×
واتساپ
اینستاگرام
آموزش فوریت